Фондация „Спорт в България“

Фондация „Спорт в България“ с ново лого

След близо две успешни години на развитие, Фондация „Спорт в България“ промени логото си с цел да отрази по-добре мисията, визията и целите на организацията, насочени към подпомагането както на професионалния, така и на аматьорския спорт в страната.

„С новото лого насочваме вниманието към човека, към индивида и таланта. Лого марката представлява стилизирана човешка фигура, която може да бъде възприета и като стилизиран олимпийски огън. Така искахме да покажем едновременно радостта от спорта и желанието за победа. В цялата композиция вплетохме и цветовете на българското знаме, с което показваме нашата свързаност с родния спорт – не само професионален, но и аматьорски“, обясни Вяра Великова, изпълнителен директор на Фондация „Спорт в България“. Тя допълни, че тази стъпка се предприема в съответствие с мисията на фондацията да продължи да работи за подобряването на възможностите за практикуване на любими спортове.

Фондацията разгръща проекти, които целят подобряване на спортната среда в страната за постигане на високи резултати както от младите ни надежди в различни дисциплини, така и за всеки, които желае да практикува спорт.