Фондация „Спорт в България“

Цели

OnPaste.20230515-124711

Фондация „Спорт в България“ е организация, създадена в обществена полза и набраните от нея средства са предназначени за подпомагане на спортни клубове и индивидуални спортисти.

Ние подкрепяме стремежа към развитие на спортистите, като с нашата работа им помагаме да развият своя потенциал. Всеки наш проект и действие се основават на дългосрочна визия, която подкрепя и споделя целите на всеки спортист, който иска да окаже трайно въздействие. 

Ние помагаме развитието на професионалния спорт, както и за реализирането на проекти, които подкрепят спорта и създават навици сред подрастващите.  Фондацията осъществява връзката на спортните клубове и индивидуалните спортисти с компаниите, които желаят да ги подпомагат.

Даваме възможност да се осъществят стремежите на спортистите и подкрепяйки физическото, образователното и личностното им развитие, да помагаме за създаването на култура на успеха и постигане на най-високи резултати за страната ни

Създаваме иновативни и качествени програми, които вдъхновят настоящи спортисти, както и новото поколение, да постигат максимални резултати. 

Работим заедно с отговорни компании, които имат сходни политики за социално отговорно поведение, за да окажем положително въздействие върху спортната общественост и да дадем възможност да се постигат поставените спортни цели и резултати.

С нашите програми и средства предлагаме на талантливи спортисти нова перспектива за развитие, като спомагаме да изграждане на култура, която вдъхновява за постигане на успехи. Посредством спорт, обучение и въвличане на различни обществени групи, нашите каузи и инициативи създават условия за развитие на таланта. 

Ние вярваме, че спортът обединява и затова се стремим да подпомагаме процесите, които ни карат да гледаме в една посока дългосрочно.

OnPaste.20230515-125708