Фондация „Спорт в България“

Стратегия

OnPaste.20230519-113607

Ние обичаме спорта, но знаем, че дори и минималните спортни успехи се постигат с нужното финансиране и материално осигуряване. Затова ние сме тук. Фондация Спорт в България помага на частни и публични компании да инвестират в бъдещето на спорта, за да се постигат още по-големи успехи. 

Набираме, разпределяме и управляваме средства, дарени за развитието и подпомагането на спортните клубове и отделни спортисти

Развиваме активно сътрудничество с компании в България и чужбина, които имат сходни цели за постигане на положителни резултати за спорта

Консултираме и управляваме проекти в областта на спорта

Организираме и провеждаме информационни кампании, дискусии и срещи по въпроси в областта на спорта

Създаваме партньорства и контакти между български и чуждестранни компании и спортните клубове и отделни спортисти

Ние работим по различни каузи, които са свързани както с индивидуални спортисти, така и с клубове. В същото време организираме обучения, семинари и всякакви форми на образователни инициативи. 

Ние знаем, че подкрепата в точния момент води до подобряване на резултатите и създаване на предпоставки за постигане на успехи, както и за привличането на повече талантливи млади хора към професионалния спорт, затова предоставяме нужните средства, информация и начини, за да се реализира потенциала на спортиста или клуба. Вярваме, че всеки има възможността на спомогне за осъществяване на положителната промяна.

OnPaste.20230519-113532