Фондация „Спорт в България“

Ползи от партньорството

Партньорството с нас може да създаде ползи за вас и вашия бизнес, като ви позволи да се включите в различни инициативи в обществена полза, както и да подкрепите социално-значими каузи.

Възможност за положително въздействие: Подпомагането на нашата дейност дава възможност на всеки да се подкрепи социално значими инициативи, като по този начин да допринесе за развитието на спорта на национално ниво. 

По-голям обсег: Партньорството с нас осигурява достъп до широка мрежа от потенциални партньори. Съвместната ни работа ще ви позволи да изградите контакти със съмишленици, както и да създадете повече полезни партньорски взаимотношения.