Фондация „Спорт в България“

Обучения

OnPaste.20230516-135110

Фондацията провежда обучения и други форми на образователни инициативи. По този начин се надява да повиши качеството на професионално занимаващите се със спорт кадри и така да съдейства за повишаване нивото им в съответствие с последните международни тенденции в образованието.