Фондация „Спорт в България“

Silveto-Edited-3

Дари

Ако направите дарение към фондация „Спорт в България“, без да сте посочили някоя от изброените проекти или каузи, тогава Фондацията си запазва правото да разпредели получените средства по свое усмотрение към кауза, която е приоритетна и/или целева в момента на получаване на дарението.