Фондация „Спорт в България“

Визия

Ние сме се посветили на създаване на нужните условия, които водят до спортни постижения. Ние сме тук, за да допринесем за осигуряването на предпоставките, които водят до постигане на резултати.