Фондация „Спорт в България“

Бизнес клубове

OnPaste.20230516-140256

Фондация „Спорт в България“ създава различни бизнес клубове, които имат за цел да подпомагат отделните спортове у нас. Първият Бизнес клуб, създаден от фондацията, е Бизнес клуб „Левски“.

Това са самостоятелни инициативи на Фондацията, чрез които се надяваме да предоставяме постоянни финансови потоци от бизнеса към спортните федерации. 

Това от своя страна ще доведе до устойчивост и сигурност при планирането на вътрешния и международния календар на съответния спорт, до подобряване на материалната база и до повишаване опита на нашите спортисти – дейности, които са жизненоважни и определящи в съвременния професионален спорт.

Така се надяваме да подпомагаме цялостното вдигане на нивото на българския спорт, а от там – и до постигане на повече и по-значими международни успехи.

OnPaste.20230516-140301
bklevski-1

Бизнес Клуб Левски“ цели да обедини доказали се предприемчиви и успешни бизнесмени и компании, за които ПФК „Левски“ е не просто любимият футболен клуб, а мисия, кауза, символ на ценностите, които самите те изповядват. Компании, които с взаимни усилия да направят всичко възможно, така че „Левски“ да не остане носталгичен спомен от миналото, а да продължи да пише със „златни“ букви нови славни страници в историята си.