Фондация „Спорт в България“

Аматьорски спорт

OnPaste.20230518-181355

Дигитализацията и възможността за обучение и работа от дома, засилиха нуждата от подкрепата на аматьорските спортове. Фондация „Спорт в България“ насърчава активния спорт, като целта е развитие на спортни навици и култура в младите хора.